Chính sách bảo hành

Dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới.

I. Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo hành này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới của GoGlobalS.net.

II. Nội dung chính sách bảo hành
  1. Thời hạn bảo hành: GoGlobalS.net cam kết bảo hành các dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng trong vòng 06 tháng kể từ ngày hoàn thành và chuyển giao dự án.
  2. Nội dung bảo hành: Trong thời gian bảo hành, GoGlobalS.net cam kết sẽ sửa chữa bất kỳ lỗi nào phát sinh do lỗi của chúng tôi trong quá trình thiết kế và cài đặt website và hệ thống. Nếu lỗi phát sinh do nguyên nhân khách quan, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng sửa chữa
  3. Yêu cầu bảo hành: Khách hàng cần liên hệ với GoGlobalS.net trong vòng 06 tháng kể từ ngày hoàn thành dự án để yêu cầu bảo hành. Sau khi kiểm tra và xác nhận lỗi do chúng tôi gây ra, chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa hoặc cung cấp giải pháp hỗ trợ khách hàng. Chính sách bảo hành sẽ không được áp dụng trong trường hợp khách hàng tự ý sửa chữa website và hệ thống mà không thông báo trước cho chúng tôi.
  4. Quy trình bảo hành: Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua email: support@goglobals.net hoặc điện thoại 0909.515.468 hoặc chat trực tiếp với chúng tôi để yêu cầu bảo hành. Chúng tôi sẽ kiểm tra và đưa ra phương án bảo hành phù hợp với tình trạng củawebsite và hệ thống của quý khách.

III. Điều khoản chung

  1. Quy định về trách nhiệm: Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước khách hàng trong quá trình bảo hành dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, chúng tôi sẽ giải quyết thỏa đáng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và công bằng theo quy định pháp luật.
  2. Quy định về thời gian thực hiện: Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện bảo hành dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo chất lượng cao nhất.
  3. Quy định về sửa đổi chính sách: Chính sách bảo hành có thể được sửa đổi hoặc cập nhật bởi GoGlobalS.net mà không cần báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng gửi thông báo đến khách hàng về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này trong thời gian sớm nhất.
  4. Quy định về giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chính sách bảo hành, hai bên sẽ cùng thương lượng và giải quyết tranh chấp bằng phương pháp thỏa thuận hoặc thông qua cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền.

Chính sách bảo hành dịch vụ thiết kế website và hệ thống bán hàng xuyên biên giới của GoGlobalS.net được thực hiện với mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ và tạo sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. GoGlobalS.net cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi của khách hàng và thực hiện chính sách bảo hành một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả.