Xác thực thẻ quốc tế

Bước 1:
-Nhấn vào tab "Wallet"
Bước 2:
-Chọn "Link a card"
Bước 3:
-Điền thông tin của thẻ
-Thêm thẻ thành công, ở đây chỉ mới thêm thẻ vào Paypal, tiếp theo cần phải xác thực thẻ và giao dịch thử nghiệm
Bước 4:
-Chọn "Confirm your card"
Bước 5:
-Chọn "Get a code"
-Trong thẻ phải có ít nhất $1.95 để Paypal giao dịch thử nghiệm xác thực thẻ.
-Nếu trong thẻ không đủ tiền sẽ bị từ chối.
-Nếu trong thẻ có đủ tiền nhưng vẫn bị từ chối thì phải đổi thẻ khác.
-Nếu thẻ được chấp nhận thì Paypal sẽ gửi một tin nhắn về điện thoại có chứa cú pháp PP*xxxxCODE (với xxxx là 4 số ngẫu nhiên) để xác thực thẻBước 6:
-Chọn "Enter the code to confirm yor card".
Bước 7:
-Nhập mã code 4 số được gửi về điện thoại
-Hoàn thành xác thực tẻ quốc tế.
Đăng ký nhận tin