Xác thực Email tài khoản Paypal

Bước 1:
-Nhấn vào nút "Confirm" bên phần EmailBước 2:
-Nhấn vào nút "Confirm this email"Bước 3:
-Đăng nhập vào email đã đăng ký
-Nhấn chuột vào mail vừa được gửi đếnBước 4:
-Nhấn vào nút "Click to active your account"Bước 5:
-Điền mật khẩu tài khoản Paypal và nhấn "Confirm My Email"-Xác thực Email thành côngĐăng ký nhận tin