Thêm liên kết ngân hàng nội địa

Bước 1:
-Nhấn vào "Wallet"Bước 2:
-Chọn "Link a bank"Bước 3:
-Điền đầy đủ thông tin vào form
-Mã SWIFT code ngân hàngBước 4:
-Hoàn thành liên kết ngân hàng nội địa