Tạo tài khoản quảng cáo facebook

Bước 1:
-Từ màn hình chính của trang chủ Facebook Business (BM), "Tài khoản -> Tài khoản quảng cáo -> Thêm -> Tạo tài khoản quảng cáo mới".Bước 2:
-Điền tên, chọn múi giờ, loại tiền tệ.Bước 3:
-Chọn tài khoản quảng cáo sẽ dùng cho doanh nghiệp.Bước 4:
-Tài khoản quảng cáo đã tạo xong.
-Nhấn vào nút "Thêm thông tin thanh toán".Bước 5:
-Chọn Quốc gia, đơn vị tiền tệ và múi giờ.Bước 6:
-Chọn phương thức thanh toán, ví dụ chọn "Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ."Bước 7:
-Điền thông tin thẻ thanh toán và nhấn lưu.Đăng ký nhận tin