Hướng dẫn tạo tài khoản Facebook BM

Bước 1:
-Truy cập vào trang web https://business.facebook.com/overview
-Nhấn vào nút "TẠO TÀI KHOẢN" để bắt đầu đăng ký tài khoản.Bước 2:
-Điền tên doanh nghiệp, tên của bạn và tên email doanh nghiệp.-Tạo tại khoản Facebook Business xong.Bước 3:
-Đăng nhập vào mail vừa đăng ký tài khoản BM, tìm đến mail xác nhận doanh nghiệp của Facebook.Bước 4:
-Nhấn vào nút "Xác nhận ngay".-Hoàn tất đăng ký Facebook Business (BM).Đăng ký nhận tin