Hướng dẫn kết nối Domain vào Shopify

Bước 1:
-Chọn mục "Settings" phía dưới góc trái.Bước 2:
-Chọn mục "Domains"..Bước 3:
-Chọn "Connect existing domain".Bước 4:
-Gõ tên miền (domain) của bạn vào ô textbox và nhấn "Next"..Bước 5:
-Nhấn "Verify connection".Bước 6:
-Nếu kết nối thất bại, Shopify sẽ thông báo thông tin CNAME và A Record bị sai hoặc thiếu.
-Bước này bạn cần copy 4 dòng thông tin trên gửi cho bên hỗ trợ mà bạn đã mua tên miền.-Hoàn thành kết nối tên miền (domain) vào shopify