Hướng dẫn trả góp

1. Điều kiện mua trả góp tại GoGlobals.net

Bạn là công dân Việt Nam và đủ 18 tuổi thì bạn đủ điều kiện để mua dịch vụ trả góp với lãi suất 0%, không thẻ tín dụng, không xét duyệt tại GoGlobals.net

2. Các bước mua trả góp

Bước 1: chọn gói dịch vụ GGS

Bước 2: chọn Phương thức thanh toán là "Trả góp 6 tháng", hoặc "Trả góp 12 tháng", rồi chọn -> Tiến hành đặt hàng

Bước 3: điền đầy đủ thông tin hợp đồng -> Chọn phương thức thanh toán

Bước 4: chọn một trong những tài khoản được liệt kê và chuyển khoản thanh toán số tiền trả góp của tháng đầu tiên.

 

Trong trường hợp bạn cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Điện thoại: 0909.515.468

Email hỗ trợ: support@goglobals.net